GESTEENTEN (beginnende met de letter U - V - W - Z)


Opzoeken in de lijst van gesteenten.

Zie ook:
lijst met steensoorten uit het Engels vertaald. Klik hier
zwerfsteen. Klik hier

Combineer een element links met een element rechts. Je kan selecteren uit het uitrolmenu.
**********
umber.JPGEen kastanjebruine tot bijna zwarte schalie met een lage gemiddelde
dichtheid met zo goed als geen carbonaat. Het gesteente bestaat voor
een groot gedeelte uit limoniet en kleine hoeveelheden kwarts en apatiet.
**********
vuursteen.jpgEen gesteente dat vaak in klompen in kalksteen wordt aangetroffen en meestal
bruin of grijs van kleur is. Dergelijke klompen worden in de geologie concreties genoemd.
bestaat uit cryptokristallijn siliciumdioxide (kwarts) en veel (chemisch gebonden)
kristalwater. Het is een erg hard (7 op de Hardheidsschaal van Mohs),
**********
wacke.jpgEen sedimentair gesteente met een textuur waarin de matrix een zo groot
deel van het volume uitmaakt dat de klasten niet langer dragend zijn.
**********
websteriet.jpgEen is ultramafisch stollingsgesteente dat bestaat uit ongeveer gelijke
hoeveelheden orthopyroxeen en clinopyroxeen. Het is een soort pyroxeniet.
**********
wehrliet.jpgEen perknietisch dieptegesteente, bestaande uit olivijn en augiet.
**********
zandsteen.jpgEen sedimentair- of afzettingsgesteente dat voornamelijk bestaat uit zandkorrels.