GESTEENTEN (beginnende met de letter T)


Opzoeken in de lijst van gesteenten.

Zie ook:
lijst met steensoorten uit het Engels vertaald. Klik hier
zwerfsteen. Klik hier

Combineer een element links met een element rechts. Je kan selecteren uit het uitrolmenu.
**********
tachylitiet.jpgEen vorm van vulkanisch glas. Dit glas wordt op natuurlijke wijze gevormd door de
snelle afkoeling van gesmolten basalt. Het is een soort mafisch stollingsgesteente
dat door zuren kan worden afgebroken en gemakkelijk kan worden gesmolten.
De kleur is zwart of donkerbruin en heeft een vettig ogende, harsachtige glans.
**********
taconiet.jpgEen in het Precambrium gevormd sedimentair gesteente. Het is een zogeheten
banded iron formation, die bestaat uit afwisselende lagen ijzer en schalie en/of vuursteen.
**********
teerzanden.jpgAfzettingen van zand, klei, water en bitumen.
De bitumen, die tot olieproducten verwerkt kunnen worden, zijn door de hoge
prijzen op de oliemarkten een interessant alternatief voor aardolie geworden.
**********
tefriet.jpgEen uitvloeiingsgesteente dat veel alkali's bevat, voornamelijk in veldspaatvervangers
(met name nefelien en leuciet) en plagioklaas (rijk aan anorthiet).
**********
tektiet.jpgStukken glas van aardse oorsprong, en zijn genoemd naar het
Oudgriekse woord τηκτός (tēktos), dat gesmolten betekent.
**********
theraliet.jpgEen plutonisch hylokristallijne rots bestaande uit augiet, olivijn, kalkhoudende
plagioklase (labradoriet) en nefelien, samen met accessoires zoals
biotiet, magnetiet, ilmeniet.
**********
tonaliet.jpgEen felsisch dieptegesteente met een chemische samenstelling gelijk aan
die van graniet, alleen zonder kaliveldspaat. Wordt gevormd uit magma's arm
aan kaliveldspaten. Het stollingsgesteente bevat doorgaans meer dan 20% kwarts
en verder plagioklaas, amfibool en pyroxeen.
**********
trachiet.jpgEen relatief felsisch uitvloeiingsgesteente dat veel alkali's
bevat, voornamelijk kaliveldspaat. De silicaconcentratie van het gesteente is hoog,
**********
travertijn.jpgEen kalksteen die gevormd wordt door de neerslag van kalk uit met
calciumcarbonaat (kalk) oververzadigd water uit warme bronnen.
**********
trinitiet.jpgEen kunstmatig gevormde glasachtige substantie die op 16 juli 1945 is
ontstaan tijdens de ontploffing van de eerste atoombom.
**********
troctoliet.jpgEen mafisch dieptegesteente. Het bestaat hoofdzakelijk uit grote maar
variabele hoeveelheden olivijn en kalk en plagioklaas tezamen met ondergeschikte
pyroxeen. Het is een olivijn-rijk anorthosiet, of een pyroxeen-verarmd familielid van gabbro.
**********
tufsteen.jpgEen sedimentair gesteente van door een vulkaan uitgestoten materiaal.
Het kan bestaan uit verschillende componenten, maar het bindende materiaal
is vulkanische as.
**********
trondheimiet.jpgEen leucocratisch (lichtgekleurd) intrusie stollingsgesteente.
Het is een variëteit van tonaliet waarin de plagioklaas meestal in de
vorm van oligoklaas is.