GESTEENTEN (beginnende met de letter S)


Opzoeken in de lijst van gesteenten.

Zie ook:
lijst met steensoorten uit het Engels vertaald. Klik hier
zwerfsteen. Klik hier

Combineer een element links met een element rechts. Je kan selecteren uit het uitrolmenu.
**********
schalie.jpgEen sedimentair gesteente dat bestaat uit geharde, geconsolideerde klei.
In tegenstelling tot kleisteen heeft dit gesteente een duidelijke splijting.
Het wordt vaak verward met leisteen, maar in tegenstelling tot leisteen
bestaat het grotendeels uit kleimineralen.
**********
schist.jpgEen middelgradig metamorf gesteente (doorgaans gevormd bij drukken van 0,1 tot 0,8 GPa
en temperaturen van 200 tot 600 graden Celsius). Het heeft een hogere metamorfe graad
dan schalie, leisteen en fylliet maar meestal een lagere graad dan gneis.
**********
scoria.jpgOok wel slak of sintel genoemd, is een type uitvloeiingsgesteente met een basaltische
of andesitische samenstelling. Het is de mafische variant van puimsteen en doorgaans
donkerroodbruin tot zwart van kleur.
**********
breccie.jpgEen klastisch sedimentair gesteente dat is opgebouwd uit willekeurig georiënteerde,
hoekige tot subhoekige klasten. Wordt gevormd door stromen van brokstukken,
lawines, modderstromen of massabewegingen in een vloeistof.
Zie ook. Soorten breccies volgens ontstaan.
**********
serpentiniet.jpgEen ultramafisch gesteente dat voor het grootste gedeelte bestaat uit mineralen uit
de serpentijnfamilie. Andere mineralen in dit gesteenten zijn chloriet,
magnetiet, bruciet en talk. Serpentijnmineralen ontstaan meestal door de hydratie
van magnesium- en ijzerrijke silicaten zoals olivijn en pyroxeen.
**********
siltsteen.jpgEen sedimentair gesteente met een korrelgrootte van 2 - 63 μm ook wel siltiet genoemd.
Bevat zowel kwarts als kleimineralen en is daarmee een overgangsgesteente tussen
de grovere zandsteen en de fijnere kleisteen of schalie.
**********
speksteen.jpgOok bekend als steatiet of soaprock is een talk - schist, een soort metamorf gesteente.
Het bestaat grotendeels uit het magnesiumrijke mineraal talk. Het wordt geproduceerd
door dynamothermaal metamorfisme en metasomatisme, die voorkomen in de zones
waar tektonische platen worden ondergedompeld, gesteenten veranderen door hitte
en druk, met instroom van vloeistoffen, maar zonder te smelten.
**********
talk.jpgEen mineraal, is een waterhoudend (gehydrateerd) magnesium-silicaat met de chemische formule
H2Mg3(SiO3)4 of Mg3Si4O10(OH)2. Het fylosilicaat behoort binnen de kleimineralen tot de smectietgroep.
Het mineraal is een plaatjesvormige tot naaldvormige massa met als alternatieve naam steatiet.
De monokliene kristalstructuur is zeldzaam. Talk is een zeer zacht mineraal en definieert
een hardheid van 1. Het voelt zepig of vettig aan. Het heeft een gemiddelde dichtheid
van 2,75 kg/dm3 en is doorschijnend. De kleur is van wit tot grijs of groen, door ijzerverontreiniging.
**********
steenkool.jpgEen fossiele brandstof en bestaat uit afzettingen van plantenresten die
in het geologisch verleden zijn gevormd.
**********
syeniet.jpgEen grofkristallijn stollingsgesteente dat verzadigd is met SiO2, maar weinig tot
geen kwarts bevat. Het behoort tot de dieptegesteenten.
**********
skarn.jpgEen hard grofkorrelige metamorf gesteenten die zich vormt door een proces
dat metasomatisme wordt genoemd. Is meestal rijk aan
calcium-magnesium-ijzer-mangaan-aluminiumsilicaat mineralen.