GESTEENTEN (beginnende met de letter P)


Opzoeken in de lijst van gesteenten.

Zie ook: lijst met steensoorten uit het Engels vertaald. Klik hier
zwerfsteen. Klik hier

Combineer een element links met een element rechts. Je kan selecteren uit het uitrolmenu.
**********
pegmatiet.jpgEen stollingsgesteente dat bestaat uit zeer grote (meer dan 2,5 cm) kristallen.
Het is meestal felsisch (zuur, dat wil zeggen: een hoog SiO2 gehalte)
en bestaat grotendeels uit de mineralen kwarts, veldspaat en mica.
**********
metapeliet.jpgEen fijnkorrelig sedimentair gesteente dat een grote fractie
(vaak ) aluminium-silicaten bevat.
**********
peridotiet.jpgEen grof kristallijn ultramafisch gesteente met hoge dichtheid dat hoofdzakelijk
bestaat uit de mineralen olivijn en twee pyroxenen. Het is een mantelgesteente en bevat per definitie minder dan 48% silica.
Verder is het rijk aan ijzer en magnesium.
**********
picriet.jpgEen uitvloeiingsgesteente met de chemische samenstelling als die van basalt,
alleen bevat het meer dan 25% olivijn. De olivijn-kristallen in dit gesteente zijn
meestal als fenocrysten aanwezig in een fijnkristallijne matrix. Naast olivijn
bevat het de pyroxeen augiet, de amfibool hoornblende, biotiet en plagioklaas.
**********
porfier.jpgEen stollingsgesteente met een typische textuur van relatief grote fenocrysten
in een grondmassa van kleinere kristallen. Deze textuur wordt een porfirische textuur genoemd.
**********
pseudotachyliet.jpgEen tektoniet (een gesteente dat door tektonische krachten gevormd wordt) die
bestaat uit een matrix van glas, mogelijk met hoekige klasten daarin. In het geval er
klasten voorkomen is dit gesteenten een vorm van breccie.
**********
puimsteen.jpgEen vulkanisch gesteente dat gekenmerkt wordt door een grote porositeit.
Door de grote hoeveelheid kleine holtes in het gesteente is het zeer licht en
kunnen vele variëteiten van puimsteen op water blijven drijven. Daardoor kan
het gesteente als het door zeestromingen wordt meegenomen ver van de
plaats van ontstaan terechtkomen.
**********
pyroxeniet1.jpgEen ultramafisch stollings gesteente hoofdzaak bestaat uit mineralen van de
pyroxeen groep, zoals augiet, diopsied, hyperstheen, enstatiet.
Pyroxenieten worden ingedeeld in clinopyroxenieten, orthopyroxenieten.