GESTEENTEN (beginnende met de letter N en O en R)


Opzoeken in de lijst van gesteenten.

Zie ook: lijst met steensoorten uit het Engels vertaald. Klik hier
zwerfsteen. Klik hier

Combineer een element links met een element rechts. Je kan selecteren uit het uitrolmenu.
**********
nefeliniet.jpgEen fijn-kristallijn of afanitisch stollingsgesteente vrijwel geheel bestaand uit nefelien
en clinopyroxeen (meestal augiet). Als het ook olivijn bevat, wordt het een
olivijn-nefeliniet genoemd. Deze zijn donkergekleurd en kunnen in eerste instantie
op basalt lijken..
**********
noriet.jpgEen mafisch dieptegesteente dat voornamelijk uit de calcium-rijke
plagioklaas labradoriet, hyperstheen en olivijn bestaat.
**********
obsidiaan.jpgEen natuurlijk voorkomend vulkanisch glas, een verglaasd gesteente
(snel gestolde lava): een mengsel dat vooral bestaat uit siliciumdioxide
(SiO2, tot 70%-75%) en flinke hoeveelheden magnesium- en ijzer-zouten
(zoals MgO en Fe3O4).
**********
ooliet.jpgEen klastisch sedimentair gesteente dat gevormd wordt door oöïden, afgeronde,
uit concentrische lagen kalk of klei opgebouwde korrels.
**********
rapakivi.jpgEen texturele variëtiet van graniet. Het gesteente wordt gekenmerkt door de
zeer grote (1 – 5 cm) fenocrysten van orthoklaas (kaliveldspaat) soms met een ring
van oligoklaas (plagioklaas). De grondmassa bestaat uit kwarts, veldspaten en
mafische mineralen. De veel fijner kristallijne grondmassa wordt gekenmerkt door
kristallen van kwarts en veldspaat die door elkaar heen geweven zijn.
**********
radiolariet.jpgEen diep marien afzettingsgesteente dat gevormd wordt in oceanen,
bestaande uit Radolaria (stralendiertjes).
**********
ryodaciet.jpgEen vulkanisch gesteente dat een samenstelling tussen daciet en ryoliet heeft.
Is de oppervlakte-variant (dat wil zeggen met een afanitische textuur - zeer kleine
korrelgrootte) van granodioriet.
**********
ryoliet.jpgEen op graniet lijkend vulkanisch stollingsgesteente met een felsische
samenstelling. Het is een uitvloeiingsgesteente en bestaat voor meer dan 68%
uit silica.