GESTEENTEN (beginnende met de letter M)


Opzoeken in de lijst van gesteenten.

Zie ook: lijst met steensoorten uit het Engels vertaald. Klik hier
zwerfsteen. Klik hier

Combineer een element links met een element rechts. Je kan selecteren uit het uitrolmenu.
**********
marmer.jpgGemetamorfoseerd kalksteen, bestaande uit zeer puur calciumcarbonaat.
De verschillende soorten hebben dichtheden die tussen de 2500 en 2800 kg/m3 liggen.
Vanwege zijn prachtige, bijna transparante lichtval, vastheid, relatieve isotropie en
homogeniteit is dit gesteente zeer gewild als bouwmateriaal en in de beeldhouwkunst,
hoewel het een vrij harde steen is om handmatig te bewerken. De temperaturen en
drukken die nodig zijn om kalksteen om te vormen tot dit gesteente zijn dermate hoog
dat eventueel in de kalksteen aanwezige fossielen vernietigd worden.
**********
meimechiet.jpgEen ultramafisch Mg-rijk stollingsgesteente, gerelateerd aan boniniet, picriet en komatiiet.
Het wordt gedefinieerd door < 53% SiO2, MgO > 18%, Na2O + K2O < 1% en TiO2 >1%.
**********
mergel.jpgEen sedimentair gesteente dat uit een mengsel van klei en fijnverdeelde kalk bestaat.
**********
meteoriet.jpgHet deel van een meteoroïde of planetoïde dat op de aarde inslaat na vanuit de ruimte
door de atmosfeer te zijn gevallen.
**********
migmatiet.jpgEen hooggradig metamorf gesteente dat uit donkere (melanosoom) en lichte (leucosoom)
gedeelten bestaat.
**********
monzoniet.jpgEen intermediair (noch uitgesproken felsisch, noch mafisch) dieptegesteente dat
bestaat uit ongeveer gelijke hoeveelheden natrium-houdend plagioklaas en
orthoklaas-veldspaat.
**********
myloniet.jpgEeen sterk gefolieerd en/of gelinieerd tektonisch gesteente met een zeer kleine
korrelgrootte. Het gesteente kan daarom wat weghebben van een schist, maar het heeft geen
splijting.
**********
monzogranete.jpgZijn biotiet granietrotsen die worden beschouwd als het uiteindelijke fractioneringsproduct van
magma.