GESTEENTEN (beginnende met de letter L)


Opzoeken in de lijst van gesteenten.

Zie ook: lijst met steensoorten uit het Engels vertaald. Klik hier
zwerfsteen. Klik hier

Combineer een element links met een element rechts. Je kan selecteren uit het uitrolmenu.
**********
lamprofier.jpgZe bestaan uit een fijnkorrelige grondmassa van veldspaten (rode orthoklaas), met daarin
fenokristen van mica (biotiet), amfibool en olivijn. Het is een donker, soms ultra mafisch
gesteente dat veelal in gangen is ontstaan. Ze komen vaak samen voor met
granodioriet en tonaliet.
**********
lamproiet.jpgEen sterk kalium-rijk mafisch mantelgesteente dat als uitvloeiingsgesteente stolt.
Chemisch gezien bevatten ze weinig CaO, Al2O3 en Na2O, maar juist veel K2O/Al2O3
en relatief veel MgO.
**********
lazuriet.jpgEen zwavelhoudend natrium-calcium-aluminium-silicaat met de chemische formule Na3CaAl3Si3O12S.
Het tectosilicaat behoort tot de veldspaatvervangers.
**********
larvikiet.jpgEen stollingsgesteente dat veel plagioklaas, voornamelijk in schilferige vorm, bevat.
Dit geeft het gesteente bij polijsten een typische blauwgrijze glans en een "glimmend"
uiterlijk, hoewel dat niet door glimmers veroorzaakt wordt.
**********
latiet.jpgeen intermediair (noch uitgesproken felsisch, noch mafisch) uitvloeiingsgesteente dat
bestaat uit ongeveer gelijke hoeveelheden natrium-houdend plagioklaas en orthoklaas-veldspaat.
Naast de veldspaten bevat dit stollingsgesteente ook hoornblende en biotiet.
**********
lavastroom.jpgEen gesteente in vloeibare vorm. Nadat magma het aardoppervlak of de zeebodem
bereikt noemt men het.
**********
leisteen.jpgEen metamorf gesteente dat gekenmerkt wordt door een duidelijke, dominante
foliatie van afwisselende laagjes kwarts met veldspaat en laagjes mica.
**********
lherzoliet.jpgEen type peridotiet, een dieptegesteente met een ultramafische samenstelling.
Een gesteente bevat 40 tot 90 % olivijn en heeft verder altijd een belangrijke fractie
orthopyroxeen (enstatiet) en clinopyroxeen (voornamelijk chroom-diopsied).
**********
litchfieldiet.jpgEen zeldzaam stollingsgesteente. Het is een grofkorrelige, foliatie variëteit van nefelien syeniet,
soms nefelien syeniet gneiss genoemd. Het is samengesteld uit twee
variëteiten van veldspaat (meestal albiet maar ook wat microklien), met nefelien,
sodaliet, cancriniet en calciet. De mafische mineralen, indien aanwezig, zijn magnetiet.
**********
luxullianiet.jpgEen zeldzame vorm van graniet die voornamelijk bestaat uit roze veldspaat
met zwarte toermalijn, maar ook kwarts, mica en cassiteriet.