GESTEENTEN (beginnende met de letter K)


Opzoeken in de lijst van gesteenten.

Zie ook: lijst met steensoorten uit het Engels vertaald. Klik hier
zwerfsteen. Klik hier

Combineer een element links met een element rechts. Je kan selecteren uit het uitrolmenu.
**********
kimberliet.jpgEen ultra-mafisch stollingsgesteente dat de belangrijkste bron van natuurlijke diamanten vormt.
Een stollingsgesteente van een magma dat van erg diep (100 tot 200 km) erg snel naar boven komt.
Bevat veel fenocrysten van olivijn, flogopiet, ilmeniet, granaten en pyroxenen in een matrix
van serpentijn, flogopiet, magnetiet, perovskiet, chloriet, calciet en apatiet.
**********
kleisteen.jpgEen klastisch sedimentair gesteente dat voornamelijk uit geconsolideerde klei bestaat.
Maximaal 25% van het totaalvolume kan uit mineralen of andere materie bestaan,
zoals kwarts, veldspaat, carbonaten, glauconiet, chloriet, oxiden of organische verbindingen zoals bitumen.
**********
komatiiet.jpgEen ultramafisch stollingsgesteente met ten minste 18% MgO (magnesium-oxide).
**********
kalksteen.jpgEen sedimentair gesteente dat ontstaat door de opeenhoping van (kalkhoudende) stoffelijke
overblijfselen van in zee levende organismen. Daarmee bestaat kalksteen voornamelijk uit
calciumcarbonaat (CaCO3) en vindt men er regelmatig fossielen in terug
(schelpen, ammonieten, e.d.).
**********
krijtgesteente.jpgEen sedimentair gesteente dat vrijwel geheel bestaat uit de microscopische kalkskeletjes
van algen en andere fauna (zogenaamde coccolieten). Het is een relatief fijne en zachte kalksteen en bestaat uit calciumcarbonaat (CaCO3).
**********
kwatsiet.jpgEen gesteente dat voornamelijk uit het mineraal kwarts bestaat. het ontstond
vaak uit (sedimentair) kwartszand dat in eerste instantie werd samengeperst tot zandsteen.