GESTEENTEN (beginnende met de letter H - I - J)


Opzoeken in de lijst van gesteenten.

Zie ook: lijst met steensoorten uit het Engels vertaald. Klik hier
zwerfsteen. Klik hier

Combineer een element links met een element rechts. Je kan selecteren uit het uitrolmenu.
**********
harzburgiet.jpgEen type peridotiet, dat wil zeggen een ultramafisch dieptegesteente.
Het bestaat uit de mineralen olivijn (40 - 90%), orthopyroxeen
(enstatiet, tot meer dan 50% mogelijk) en soms een
kleine fractie clinopyroxeen (diopsiet).
**********
hoornblendiet.jpgEen plutonische rots die voornamelijk bestaat uit de amfibool hoornblende.
**********
hoornrots.jpgEen contactmetamorf gesteente dat onder invloed van de temperatuur
van intruderende granitische massa's gevormd is.
Het metamorfe gesteente is doorgaans zwart of donkerbruin van kleur en erg hard en massief.
**********
ignimbriet.jpgEen pyroclastisch gesteente dat wordt gevormd bij afzetting van een pyroclastische stroom.
Het resultaat zijn zeer slecht gesorteerde afwisselende lagen van puimsteen en tefra als vulkanische as,
lapilli of andere fragmenten van gesteente.
**********
Ijoliet.jpgEen zeldzaam stollingsgesteente dat hoofdzakelijk bestaat uit nefelien en augiet.
het is een pyroxeen, geel-groen van kleur en meestal omgeven door nefelien.
Andere mineralen waarvan sporen aanwezig kunnen zijn zijn: apatiet, cancriniet, kalkspaat,
titaniet en ilvaiet.
**********
jasperoid.jpgEen gesteente dat bestaat uit afanitische (fijnkorrelige) kwarts, maar het uiterlijk heeft van een kalksteen.
een chemisch sediment dat ontstaat door de neerslag van silica, jaspilliet ontstaat door metamorfose
van sedimentair gesteente.
**********
jaspis.jpgEen opake en fijnkristallijne variëteit van kwarts. De chemische samenstelling is identiek
aan die van agaat, vuursteen en hoornkiezel. De kleuren zijn variabel, van geel via rood en
roodbruin tot groen.
**********
jaspilliet.jpgEen chemisch gesteente dat lijkt op hoornkiezel, maar is over het algemeen vrij ijzerrijk