GESTEENTEN (beginnende met de letter G)


Opzoeken in de lijst van gesteenten.

Zie ook: lijst met steensoorten uit het Engels vertaald. Klik hier
zwerfsteen. Klik hier

Combineer een element links met een element rechts. Je kan selecteren uit het uitrolmenu.
**********
gabbro.jpgEen stollingsgesteente is een mafisch dieptegesteente met tussen de 48 en 52% silica.
Is het mafische equivalent van graniet en het dieptegesteente-equivalent van het uitvloeiingsgesteentebasalt.
Door diepere en dus langzame afkoeling zijn relatief grotere kristallen ontstaan dan bij
het ganggesteente doleriet.
**********
gips.jpgEen mineraal dat grotendeels uit calciumsulfaat (CaSO4) bestaat, een verbinding van
het calcium- en het sulfaation. In de natuur komt calciumsulfaat in kristallijne vorm als
seleniet en als albast voor. Deze vormen hebben twee moleculen kristalwater in
het kristalrooster: CaSO4·2H2O.
**********
gneis.jpgEen middel- tot hooggradig metamorf gesteente met een geband uiterlijk. De textuur van het gesteente
wordt bepaald door een voorkeursrichting waarin de kristallen liggen. Het ontstaat als een gesteente
(vaak zandsteen of graniet) onder hoge druk (>1 GPa) en temperatuur (>600 graden Celsius)
gedeformeerd wordt.
**********
graniet1.jpgEen zuur (of felsisch) stollingsgesteente dat voornamelijk bestaat uit drie mineralen:
kwarts, veldspaten (kaliveldspaat en plagioklaas) en mica's (muscoviet en/of biotiet).
Ook amfibool komt in graniet voor.
**********
granodioriet.jpgHet stollingsgesteente is een redelijk felsisch diepte- en ganggesteente met tussen de 63 en 68% silica.
De mineralen met een redelijke kristalgrootte die in granodioriet voorkomen,
zijn onder andere kwarts, amfibool, plagioklaas, kaliveldspaat, muscoviet en biotiet.
**********
granofier.jpgHet stollingsgesteente is een felsisch ganggesteente, met meer dan 68% silica
Een gesteente dat grotere kristallen van kwarts en kaliveldspaat bevat, ingebed in een grondmassa van kleinere kristallen.
**********
granuliet.jpgEen metamorf gesteente dat wordt gevormd bij hoge temperaturen en druk (metamorfose).
De standaard mineralen in dit gesteente zijn pyroxeen, plagioklaas, granaat, diverse oxiden
en mogelijk amfibool.
**********
grauwacke.jpgEen donkerkleurig sedimentair gesteente dat veel veldspaten, mica's, en/of zware mineralen bevat.