GESTEENTEN (beginnende met de letter E en F)


Opzoeken in de lijst van gesteenten.

Zie ook: lijst met steensoorten uit het Engels vertaald. Klik hier
zwerfsteen. Klik hier

Combineer een element links met een element rechts. Je kan selecteren uit het uitrolmenu.
**********
eclogiet.jpgHet gesteente is mafisch (basaltisch) van chemische samenstelling.
Het wordt weleens onder de peridotieten gerekend, maar is eigenlijk geen ultramafisch gesteente.
Onverweerd is het een opvallend gesteente, met als mineralen rode tot paarse
granaten (almandien tot pyroop) in een matrix van gifgroene clinopyroxeen (omphaciet).
Hoewel deze twee mineralen karakteristiek zijn voor het gesteente, kunnen verder ook kyaniet, rutiel, kwarts
(soms als zijn hogedruk-polymorf coesiet), retrograde amfibolen zoals glaucofaan,
retrograde titaniet, fengiet en paragoniet (witte micas), zoisiet, dolomiet en diamant voorkomen.
**********
evaporiet.jpgEen gesteente dat is ontstaan door indamping. Als de verzadiging van mineralen
en zouten die opgelost zijn in (zee)water te hoog wordt, slaan deze neer en vormen
een indampingslaag. Naarmate er meer verzadiging en toch verse aanvoer van water
plaatsvindt, wordt het pakket evaporieten steeds dikker.
**********
epidosiet.JPGEen sterk veranderde epidote en kwarts gesteente. Is het resultaat van trage hydrothermale
verandering of metasomatisme van het basalt.
**********
essexiet.jpgDonkergrijs tot zwart, fijnkorrelig, opdringerig stollingsgesteente. Het bevat plagioklaas
als de dominante veldspaat, evenals orthoklaas veldspaat, augiet, biotiet, hoornblende,
olivijn en nepheline.
**********
foidiet.jpgEen uitvloeiingsgesteente dat veel alkali's bevat, voornamelijk in veldspaatvervangers (meer dan 60%).
Bevat naast veldspaatvervanger ook pyroxenen, amfibolen, olivijn, biotiet en kaliveldspaat.
Het stollingsgesteente bevat geen kwarts.
**********
foidoliet.jpgEen dieptegesteente dat veel alkali's bevat, voornamelijk in veldspaatvervangers (meer dan 60%).
Bevat naast veldspaatvervanger ook pyroxenen, amfibolen, olivijn, biotiet en kaliveldspaat.
Het stollingsgesteente bevat geen kwarts.
**********
fonoliet.jpgAndere naam voor klanksteen is een intermediair (tussen mafisch en felsisch) uitvloeiingsgesteente
dat zeer veel alkali's bevat, voornamelijk kaliveldspaat en meer dan 10% nefelien.
**********
fylliet1.jpgEen metamorf gesteente van gemiddelde graad (tussen leisteen en schist dat als
oorsprongsgesteente schalie (of kleisteen)) had. een gesteente dat vooral bestaat uit
kwarts, sericiet en chloriet (mica's).