GESTEENTEN (beginnende met de letter D)


Opzoeken in de lijst van gesteenten.

Zie ook: lijst met steensoorten uit het Engels vertaald. Klik hier
zwerfsteen. Klik hier

Combineer een element links met een element rechts. Je kan selecteren uit het uitrolmenu.
**********
daciet.jpgHet stollingsgesteente is een felsisch uitvloeiingsgesteente met tussen 63 en 68% silica.
Het is een uitvloeiingsgesteente dat in samenstelling ingedeeld wordt tussen het felsischere ryoliet en het mafischere andesiet.
Hierdoor is het gesteente gevormd uit minder viskeus magma dan ryoliet.
**********
diamict.jpgIn de geologie een term voor een sediment dat zeer slecht gesorteerd is
(dat wil zeggen dat de korrelgroottes in het sediment erg verschillend zijn).
Korrels met de grootte van grind (> 2 mm) komen voor in een matrix van
kleinere deeltjes (klei, silt).
**********
diatomeeenaarde.jpgAndere naam voor celiet is een organogeen sediment dat geheel of voor het grootste
deel bestaat uit de skeletjes van eencellige kiezelwieren of diatomeeën.
Andere benamingen voor deze grondsoort zijn kiezelaarde, kiezelgoor, kiezelgoer, bergmeel en infusoriënaarde.
**********
dioriet.jpgEen stollingsgesteente dat een redelijk mafisch diepte- en ganggesteente is
met tussen de 52 en 63% silica. Een diepte- of ganggesteente dat ontsloten raakt
bij tektonische opheffing bij orogenese. Het wordt gevormd in de kern en
de magma-gangen van redelijk mafische vulkanen.
**********
doleriet.jpgAndere naam voor een stollingsgesteente, ook wel diabaas genoemd, is een mafisch
ganggesteente met tussen 48 en 52% silica. Is een middelkristallijn ganggesteente,
het mafische equivalent van het felsische ganggesteente granofier.
**********
dolemiet.jpgAndere naam voor bitterspaat is een carbonatisch mineraal; calcium-magnesium-carbonaat met de
chemische formule CaMg(CO3)2. Gesteente dat grotendeels uit dit mineraal bestaat wordt
ook zo genoemd, ter onderscheiding wordt ook wel de naam dolosteen gebruikt.
**********
duniet1.jpgEen type peridotiet, dat wil zeggen een ultramafisch dieptegesteente.Bestaat voornamelijk
(meer dan 90%) uit het mineraal olivijn. Het kan kleine hoeveelheden orthopyroxeen (enstatiet),
clinopyroxeen (diopsiet), granaat (pyroop) of spinel bevatten.