GESTEENTEN (beginnende met de letter C)


Opzoeken in de lijst van gesteenten.

Zie ook: lijst met steensoorten uit het Engels vertaald. Klik hier
zwerfsteen. Klik hier

Combineer een element links met een element rechts. Je kan selecteren uit het uitrolmenu.
**********
carbonatiet.jpgEen zeldzaam soort stollingsgesteente, dat voor meer dan 50% van zijn massa uit carbonaten bestaat.
bestaat gewoonlijk uit rond de 70% carbonaten, zoals calciet, dolomiet, ankeriet of zeldzame
carbonaten als ancyliet, nyerereiet of gregoryiet. Vanwege de lage concentratie silica (SiO2)
komen in carbonatieten vaak mineralen als natroliet, sodaliet, meliliet, olivijn (met name forsteriet)
en pyroxeen (met name diopsiet en aegirien) voor.
Andere mogelijke silicaten zijn mica (met name flogopiet), kaliveldspaat, alkalirijke amfibool, zirkoon,
vermiculiet, wollastoniet en titaniet.
**********
cataclasiet.jpgEen soort gesteente dat ontstaat door tektonische krachten, een tektoniet. Het ontstaat
in de diepere aardkorst, in de buurt van de overgang tussen het brosse en ductiele domein.
Bestaat uit hoekige klasten in een fijne matrix, maar in tegenstelling tot breukbreccie
hebben deze gesteenten een interne cohesie.
**********
conglomeraat.jpgEen sedimentair gesteente bestaand uit grind (groter dan 64 mm) in een fijnere matrix.
**********
charnockiet.jpgElke orthopyroxeen dragende kwarts - veldspaat gesteente gevormd bij hoge temperatuur en druk,
gewoonlijk in granuliet facies metamorfe gebieden.
**********
coquina.jpgEen onvolledig geconsolideerd sedimentair gesteente van biochemische oorsprong.
Het bestaat meestal uit verweerde calciet, met daarin enige fosfor. Het komt meestal
voor in de vorm van zeeschelpen en koraal. Het is een soort kalksteen.