GESTEENTEN (beginnende met de letter B)


Opzoeken in de lijst van gesteenten.

Zie ook: lijst met steensoorten uit het Engels vertaald. Klik hier
zwerfsteen. Klik hier

Combineer een element links met een element rechts. Je kan selecteren uit het uitrolmenu.
**********
basalt.jpgEen mafisch vulkanisch stollingsgesteente dat gevormd wordt door de stolling van lava.
De stolling van het gesteente vindt plaats aan het aardoppervlak en daarom is het een
uitvloeiingsgesteente. Door de snelle afkoeling zijn geen grote kristallen gevormd.
De meest voorkomende mineralen in dat gesteente zijn amfibool, pyroxeen-olivijn
en Ilmeniet. Ook andere mineralen, zoals magnetiet kunnen erin gevormd worden.
Het is meestal zwart van kleur en bestaat uit kleine kristallen.
**********
basaniet.jpgAndere naam voor lydiet, kiezellei of toetssteen. Het is een felsisch uitvloeiingsgesteente,
rijk aan alkalimetalen. Het stollingsgesteente heeft een afanitische tot porfieritische textuur.
Het gesteente bevat voornamelijk veldspaatvervangers en plagioklaas,
maar ook clinopyroxenen en olivijn komen erin voor.
**********
Bauxiet.jpgEen mineraal dat een belangrijk erts van aluminium vormt. Bestaat voor een groot
deel uit aluminiumoxide; daarnaast bevat het, afhankelijk van de oorsprong, ook
verbindingen van titanium, ijzer, vanadium en silicium.
**********
metamorfe_facies.jpgDe metamorfe facies die optreedt op als de graad van metamorfose zich bevindt in het regime
met lage temperatuur, maar gemiddelde tot hoge druk. Dit is bijvoorbeeld het geval in
subductiezones. Deze facies heeft een naam vanwege het schisteuze karakter van het
gesteente en de aanwezigheid van de blauwe mineralen glaucofaan en lawsoniet.
**********
boniniet.jpgEen uitvloeiingsgesteente dat sterk is aangerijkt in magnesium-oxide (~12%).
Verder bevat het veel kwarts (ongeveer 58%) en chroom-houdende mineralen.
**********
breccie.jpgEen gesteente opgebouwd uit onregelmatige brokstukken van ouder gesteente.
Het is een klastisch gesteente dat bestaat uit hoekige klasten in een gecementeerde
matrix of gestolde grondmassa. De matrix/grondmassa kan bestaan uit dezelfde lithologie
als de klasten maar dit hoeft niet het geval te zijn.
**********
bruinkool.jpgAndere naam voor ligniet, het is een fossiele brandstof die bestaat uit plantenresten
die in diepe aardlagen tot koolstof en andere scheikundige verbindingen worden omgezet.