GESTEENTEN (beginnende met de letter A)


Opzoeken in de lijst van gesteenten.

Zie ook: lijst met steensoorten uit het Engels vertaald. Klik hier
zwerfsteen. Klik hier

Combineer een element links met een element rechts. Je kan selecteren uit het uitrolmenu.
**********
amaril.jpgEen fijnkorrelig gesteente (samengesteld uit ijzerhoudend spinel, korund, magnetiet, hematiet en kwarts)
dat onder meer in poedervorm gebruikt wordt voor de vervaardiging van schuurpapier, schuurlinnen,
instrooimateriaal afwerkvloeren, polijst- en slijpschijven. Ook wordt het gebruikt voor het maken van
kunststenen, die als molenstenen gebruikt worden. Het mineraal was reeds in de Griekse oudheid bekend.
De dichter Pindarus noemde het wetsteen, en het was bekend dat koper erop kapotging.
Het werd (en wordt nog steeds) ontgonnen op de Griekse eilanden Naxos en Samos.
**********
amfiboliet.jpgEen metamorf gesteente dat voor het grootste gedeelte uit amfibolen bestaat (meestal hornblende of actinoliet).
De naam geldt voor alle metamorfe gesteenten die merendeels uit amfibool bestaan, maar niet voor
stollingsgesteenten met dezelfde samenstelling. Naast amfibool bevatten amfibolieten plagioklaas en
soms granaat of kleine hoeveelheden kwarts. Het zijn meestal zeer donkere gesteenten met een grote
dichtheid met een licht schisteuze textuur. Bij grove korrelgroottes geven de lichte vlekjes plagioklaas
tussen de donkere amfibolen het gesteente een gespikkeld uiterlijk.
**********
andesiet.jpg
Een grijs tot zwart intermediair (tussen felsisch en mafisch) stollingsgesteente, dat tussen de 52 en 63
procent silica (SiO2) bevat. Bevat mineralen als kwarts, plagioklaas, kaliveldspaat en clino- en/of orthopyroxeen
Ook bevat het mica's als biotiet en muscoviet. is een uitvloeiingsgesteente; het wordt voornamelijk gevormd
aan het aardoppervlak. Hierdoor is de kristalgrootte van de mineralen klein.
**********
anorthosit.jpg
Een intermediair (noch uitgesproken felsisch, noch mafisch) dieptegesteente dat bestaat uit meer
dan 90% plagioklaas. Naast plagioklaas bevat het stollingsgesteente weinig andere mineralen, maar
voornamelijk kwarts en kaliveldspaat. Veldspaatvervangers zijn afwezig. Volgens het QAPF-diagram
bevindt dit gesteente zich tussen tonaliet (rijker aan kwarts) en foidoliet (bevat veel veldspaatvervangers).
**********
aplit.jpg
Een stollingsgesteente dat vrijwel geheel bestaat uit de mineralen kwarts en kaliveldspaat.
Dit gesteente is doorgaans zeer fijnkristallijn, wit, grijs of vleeskleurig en de gesteentevormende.
mineralen zijn slechts zichtbaar met behulp van een loep
.
**********
argilliet.JPG
Een fijnkorrelig afzettingsgesteente, hoofdzakelijk bestaande uit sterk samengedrukte klei- en leemdeeltjes.
gesteente ontstaat uit pelagisch sediment, dat zich vormt op de bodem van oceanen, en later verandert in
versteende modder.
**********
arduin.jpg
Blauwe hardsteen, hardsteen, blauwsteen, kolenkalksteen of petit granit is een kalksteen met een
meer of minder uitgesproken blauwgrijze kleur. De steensoort wordt gekenmerkt door de aanwezigheid
van zeer veel resten van zeelelies (crinoïden), diertjes met een kalkskelet die veelal op de zeebodem leven.
Bij het afsterven bleef hun kalkskelet op de bodem achter en samen met de calcietafzetting die het geheel
aan elkaar smeedde, vormde zich in de loop van miljoenen jaren de blauwe hardsteenlaag. De steen is
dus een aaneenkitting van crinoïden in een cement van microkristallijn calciet. De kleur wordt bepaald
door de hoeveelheid zeer fijn verspreide plantaardige resten (koolstof).
**********
arkose.jpg
Een type zandsteen, een geconsolideerd afzettingsgesteente met een korrelgrootte tussen 0,063 en 0,200 mm.
Bestaat uit klasten waarvan tenminste 25% veldspaat is. Ontstaat meestal door het verweren van
stollingsgesteente of metamorfe rotsen, gewoonlijk graniet, die primair bestaan uit kwarts en veldspaat.