MINERALEN - SELICATEN - TECTOSILICATEN

De VELDSPAATGROEP

Voor meer uitleg, klik op
VELDSPAATFELDSPAR (Eng) FELDSPAR (Eng).1. De minerale reeks KALIVELDSPAAT

Voor meer uitleg, klik op
KALIVELDSPAATALKALI FELDSPAR (Eng)ALKALI FELDSPAR (Eng).
ORTHOKLAASORTHOCLASE (Eng)ORTHOCLASE (Eng)
SANIDIENSANIDINE (Eng) SANIDINE (Eng)
ANORTHOKLAASANORTHOCLASE (Eng)ANORTHOCLASE (Eng)
MICROKLIENMICROCLINE (Eng) MICROLINE (Eng)


2. De minerale reeks PLAGIOKLAAS

Voor meer uitleg, klik op
PLAGIOKLAASPLAGIOCLASE (Eng)PLAGIOCLASE (Eng)
ALBIETALBITE (Eng)ALBITE (Eng)
BYTOWNIETBYTOWNITE (Eng)BYTOWNITE (Eng)
OLIGOKLAASOLIGOCLASE (Eng)OLIGOCLASE (Eng)
ANDESIENANDESINE (Eng)ANDESINE (Eng)
LABRADORIETLABRADORITE (Eng)LABRADORITE (Eng)
ANORTHIETANORTHITE (Eng)ANORTHITE (Eng)

Vul de gaten in. Druk dan op de toets"Controleer" om je antwoorden te controleren. Gebruik wanneer aanwezig, de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen, wanneer je het lastig vindt om een antwoord te geven. Je kan ook op de "[?]"-knop drukken om een aanwijzing te krijgen. Let wel: je verliest punten, wanneer je hints of aanwijzingen vraagt!

MINERALEN - VELDSPATEN

veldspaat.jpgkaliveldspaat.jpgorthoklaas1.jpgsanidien.jpganorthoklaas.jpg
microklien.jpgplagioklaas.jpgalbiet.jpgoligoklaas.jpgandesien.jpglabradoriet.jpgbytowniet.jpganorthiet.jpg
   albiet      andesien      anorthiet      anorthoklaas      bytowniet      kaliveldspaat      labradoriet      microklien      oligoklaas      orthoklaas      plagioklaas      sanidien      Veldspaat   
(1) is de naam voor een groep van gesteentevormende mineralen die naar schatting 60% van de aardkorst vormen. Het zijn aluminium-tectosilicaten; silicaten waarbij de silica tetraëders in een driedimensionaal patroon gerangschikt zijn. Het woord komt oorspronkelijk van het Duitse 'Felsspalt' wat splijtbare rots betekent.

1) De mineralen-reeks (2) is een groep van aluminium-tectosilicaten die behoren tot de veldspaten met samenstellingen tussen de eindleden albiet-orthoklaas, met albiet als natrium-houdend en orthoklaas als kalium-houdend uiterste mineraal. De reeks van mineralen is een zogenaamde vaste oplossing. Het mineraal (3) is een kalium-aluminium-tectosilicaat met de chemische formule KAlSi3O8. Het behoort tot de veldspaten. De naam van het mineraal is afgeleid van de Griekse woorden orthos ("recht") en klasos, dat "breken" betekent. Het mineraal (4) is een kalium-natrium-aluminium-tectosilicaat met de chemische formule (K,Na)(Si,Al)4O8. Het behoort tot de veldspaten. De naam van het mineraal is afgeleid van de Griekse woorden sanis en idos ("plaatje" en "zien"). Het mineraal (5) is een natrium-kalium-aluminium-tectosilicaat met de chemische formule (Na,K)AlSi3O8. Het behoort tot de kaliveldspaten. De naam van het mineraal is afgeleid van de Griekse woorden an ("niet"), orthos ("recht") en klasos, dat "breken" betekent. Het mineraal (6) is een kalium-aluminium-tectosilicaat met de chemische formule KAlSi3O8. Het behoort tot de veldspaten. De naam van het mineraal is afgeleid van de Griekse woorden micros en klinein ("klein" en "buigen").

2) De mineralen-reeks (7) is een groep van aluminium-tectosilicaten die behoren tot de veldspaten met samenstellingen tussen de eindleden albiet-anorthiet, met albiet als natrium-houdend en anorthiet als calcium-houdend uiterste mineraal. De reeks van mineralen is een zogenaamde vaste oplossing. Het mineraal (8) is een natrium-aluminium-tectosilicaat met de chemische formule NaAlSi3O8. Het behoort tot de veldspaten. De naam van het mineraal is afgeleid van het Latijnse albus, dat "wit" betekent. Het mineraal (9) is een natrium-calcium-aluminium-tectosilicaat met de chemische formule (Na,Ca)(Si,Al)4O8. Het behoort tot de veldspaten. De naam van het mineraal is afgeleid van de Griekse woorden oligos en klasein, "weinig splijten". Het mineraal (10) is een natrium-calcium-aluminium-tectosilicaat met de chemische formule (Na,Ca)(Si,Al)4O8. Het behoort tot de veldspaten. De naam van het mineraal is afgeleid van het gebergte de Andes, waar het mineraal voor het eerst beschreven werd. Het mineraal (11) is een calcium-natrium-aluminium-tectosilicaat met de chemische formule (Ca,Na)(Si,Al)4O8. Het behoort tot de veldspaten. De naam van het mineraal is afgeleid van het Labrador-schiereiland in Canada, waar het voor het eerst beschreven werd. Het mineraal (12) is een calcium-natrium-aluminium-tectosilicaat met de chemische formule (Ca,Na)(Si,Al)4O8. Het behoort tot de veldspaten. De naam van het mineraal is afgeleid van de oude naam voor Ottawa, "Bytown", Ontario, Canada, waar het voor het eerst beschreven werd. Het mineraal (13) is een calcium-aluminium-tectosilicaat met de chemische formule CaAl2Si2O8. Het behoort tot de veldspaten. De naam van het mineraal is afgeleid van de Griekse woorden "an" en "orthos", "niet recht". Dit vanwege de schuine vorm van de kristallen.